Jak začít s meditací

V tomto článku se zaměříme na způsoby, jak začít s meditací a jak může tato praxe obohatit váš život. Od historie meditace až po konkrétní techniky a vědecké poznatky, které podporují její přínosy, najdete zde ucelený průvodce pro začátečníky i pokročilé.

Historie meditace

Historie meditace sahá tisíce let zpět do dávných civilizací a kultur po celém světě, kde byla součástí mnoha náboženství, filozofií a duchovních tradic a hrála klíčovou roli v osobním rozvoji a hledání duchovního probuzení.


 • Meditaci využívali už starověké civilizace jako je Indie a Čína. Meditace má kořeny v hinduistické filozofii a náboženství, kde byla praktikována již před více než 5 000 lety. Taoistická filozofie a konfuciánské učení také zahrnují prvky meditace, která se zaměřuje na harmonii mezi tělem, myslí a duší. Meditační techniky byly také součástí čínských bojových umění, jako je tai chi a čchi-kung.

 • V tradiční jógové filosofii jsou Dharana (soustředění), Dhyana (meditace) a Samadhi (pohlcení) tři z osmi základních kroků na cestě za hlavním cílem jógy, kterým je spojení naší individuální lidské duše s nekonečnou božskou.

 • Siddhártha Gautama, známý jako Buddha, objevil meditaci jako klíčový prvek cesty k osvícení. Buddhisté vyučovali různé meditační techniky, včetně Vipassany (insightová meditace) a Anapany (pozorování dechu). Meditační technikou Anapana se dá dojít také do stavu hluboké koncentrace mysli (Samadhi).
 • Později se i v pravoslavné církvi vyvinulo hnutí známé jako hesychasm, které zdůrazňovalo praktiky ticha a meditace jako cestu k poznání Boha.

 • V křesťanské tradici byla meditace praktikována jako součást kontemplace a mystického spojení s Bohem.

 • Ve 20. století začala západní psychologie zkoumat a využívat meditaci jako nástroj pro léčbu a osobní rozvoj. Psychologové jako Carl Jung a transpersonální psychologové, jako je Stanislav Grof, upozornili na význam meditace pro rozvoj lidského vědomí.

 • Zakladatel MBSR Mindfulness Bassed Stress Reduction - Jon Kabat-Zinn, je hlavním představitelem meditačních technik jako terapeutického prostředku v západním světě.

Dnes je meditace rozšířená po celém světě a praktikuje se v různých formách a kontextech. Od tradičních duchovních cest až po moderní aplikace v oblasti zdraví a wellness, meditace zůstává klíčovým prvkem pro dosažení vnitřního klidu, rovnováhy a osobního rozvoje.

Jak nám může meditace pomoci

Meditace může mít mnoho přínosů pro naše fyzické, emocionální a mentální zdraví. Zde je přehled toho, jak a s čím nám meditace může pomoci:

 • Snížení úrovně stresu
  Pravidelná meditace snižuje hladinu kortizolu, tzv. stresového hormonu, v těle. Pomáhá nám najít vnitřní klid a relaxaci prostřednictvím uvolnění svalů a upřednostnění přítomného okamžiku. Meditace nám tak může pomoci s pracovním tlakem, osobními vztahy, finančními problémy nebo životními změnami.
 • Zlepšení soustředění a pozornosti
  Meditace trénuje naši schopnost soustředit se na jednu věc v daném okamžiku a omezit rozptýlení mysli. Posiluje naši pozornost a mentální výkonnost. Může tedy pomoci lidem, kteří mají potíže s koncentrací, ADHD, nebo těm, kteří se chtějí zlepšit ve své pracovní produktivitě a efektivitě.

"Nejdůležitější hodina vašeho dne je ta strávená v klidné, tiché revoluci vaší duše." - Paramahansa Yogananda

 • Zvládání emocí
  Meditace nám umožňuje pozorovat naše emocionální reakce a učit se na ně reagovat místo impulzivního jednání. Pomáhá nám vybudovat povědomí o našich emocích a rozvinout schopnost klidné a vyvážené reakce na ně. Meditace je užitečná pro lidi trpící úzkostí, depresí, impulzivním chováním nebo pro ty, kteří chtějí zlepšit svou emoční stabilitu.
 • Zlepšení kvality spánku
  Meditace má relaxační účinky na tělo a mysl, které mohou přispět k lepšímu usínání a hlubšímu spánku. Pomáhá nám uvolnit denní stres a připravit se na odpočinek. Meditace je užitečná pro lidi trpící nespavostí, poruchami spánku nebo pro ty, kteří chtějí zlepšit kvalitu svého odpočinku.

Meditace je flexibilní praxí, která se může přizpůsobit individuálním potřebám a cílům. Bez ohledu na to, s čím konkrétně se potýkáte, meditace může být cenným nástrojem pro podporu vašeho celkového zdraví a blahobytu.

Druhy meditace


Existuje mnoho různých způsobů meditace, z nichž každý má své vlastní techniky a cíle. Pro začátečníky je ideální začít s jednoduchými technikami, jako je soustředění se na dech nebo poslouchání vedených meditací. Zde je přehled několika populárních druhů meditace:

 • Koncentrační meditace
  Při koncentrační meditaci se soustředíme na jedno jediné místo, objekt nebo myšlenku. To může být dech, mantra (opakované slovo nebo fráze), svíčka nebo jiný vizuální bod. Cílem je udržet pozornost na vybraném objektu a zabránit myslím v bloudění. Např. Zen meditace, koncentrace na dech, mantra meditace.
 • Mindfulness meditace
  Mindfulness meditace se zaměřuje na přítomný okamžik a pozorování myšlenek, emocí a pocitů bez jakékoli posudkové nebo reakční odezvy. Cílem je být plně přítomen v každém okamžiku, přijímat věci tak, jak jsou, a získat hlubší porozumění sobě samému a svému okolí. Příklady: Mindfulness meditace, Vipassana meditace.
 • Vizuální meditace
  Vizuální meditace využívá obrazy, barvy, přírodní scenérie nebo imaginární vizualizace k dosažení stavu relaxace a klidu. Cílem je stimulovat mentální obrazový proces a podpořit mentální uvolnění a kreativitu. Např. Meditace na mandalu, meditace na přírodu, imaginární cesty.
 • Somatická meditace
  Somatická meditace se zaměřuje na vnímání a uvolňování tělesných pocitů a senzací, jako jsou napětí, bolest nebo pohyb. Cílem je získat hlubší spojení s tělem, uvolnit fyzické napětí a dosáhnout celkového pocitu pohody. Příklady: Bodová meditace, meditace s pohybem – jóga.
 • Metta meditace
  Metta meditace se zaměřuje na kultivaci lásky, soucitu, radosti a rovnosti k sobě samému a ostatním. Cílem je rozvinout přívětivý a milosrdný postoj k sobě i ke světu kolem sebe. Například: Meditace soucitu.

Tyto různé druhy meditace poskytují různé přístupy k dosažení stavu klidu, soustředění a vyváženosti. Výběr vhodného druhu meditace závisí na vašich preferencích, cílech a potřebách. Je důležité experimentovat s různými technikami a najít tu, která vám nejlépe vyhovuje.

Produkty, které ti pomohou cítit se při meditaci pohodlně

Způsoby meditace

Samozřejmě, existuje mnoho způsobů, jak meditovat, a každý z nich může mít své vlastní specifické techniky a přínosy. Zde je přehled několika běžných způsobů meditace:

 • Meditace v sedě
  Meditace v sedě je základní forma meditace, kde se sedí na zemi nebo na židli se vzpřímenou páteří a klidně se soustředí na dech, mantru nebo jiný objekt. Techniky: Soustředění na dech, opakování mantry, pozorování myšlenek, bodová meditace. Přináší zlepšené soustředění, uvolnění stresu, klid mysli.

 • Meditace v leže
  Meditace v leže se provádí na zádech nebo na boku, s cílem uvolnit tělo a mysl. Může zahrnovat relaxační techniky, vizualizace nebo tělesné scanování. Techniky: Progresivní relaxace, vizualizace, tělesné scanování, meditace na spánek. Přínosy jsou hluboká relaxace, zlepšení kvality spánku, snížení napětí v těle.

 • Meditace v chůzi
  Meditace při chůzi spojuje pohyb s meditační praxí. Cvičící se zaměřuje na každý krok a vnímá pocit dotyku nohy s podložkou. Techniky: Pomalá chůze, chůze s vědomím dechu, chůze po labyrintu. Mezi přínosy tohoto způsobu patří  zlepšení přítomného vědomí, uvolnění napětí, zvýšení pohybové aktivity.

 • Jógová meditace
  Jógová meditace kombinuje fyzické cvičení s meditační praxí. Cvičící se soustředí na dech a pohyby těla během jógy. Techniky: Soustředění na dech, vizualizace, mantry, mudry (gesta). Mezi přínosy patří zlepšení flexibility, síly a rovnováhy, uvolnění mysli.

Jóga je meditace v pohybu

Jóga je vnímána jako meditace v pohybu z důvodu jejího zaměření na spojení dechu s pohybem těla a soustředěním mysli. Během jógy jsou cvičící povzbuzováni, aby si byli vědomi svého dechu a přítomného okamžiku, zatímco provádějí různé pozice. Tato synchronizace dechu s pohybem pomáhá cvičícím přenést svou pozornost z vnějšího světa do vnitřního, což podporuje stav soustředění a klidu. Jóga také posiluje propojení těla, mysli a dechu, což přispívá k celkovému pocitu harmonie a rovnováhy. Tím, že cvičící propojují svou pozornost se svým tělem a dechem, se jóga stává nejen fyzickou praxí, ale i formou meditace, která podporuje duševní a emocionální blaho.

 • Meditace ve skupině
  Meditace ve skupině se provádí v kolektivním prostředí, obvykle pod vedením instruktora. Skupina vytváří podporu a posiluje meditační zážitek. Patří sem různé druhy meditace v závislosti na stylu skupiny (např. mindfulness, jógová meditace). Přínosy skupinové meditace jsou podpora, inspirace a sdílení zkušeností s ostatními, posílení meditační praxe.

Každý z těchto způsobů meditace poskytuje jedinečný přístup k dosažení stavu klidu, soustředění a vyváženosti. Je důležité experimentovat s různými technikami a najít tu, která vám nejlépe vyhovuje a která vám přináší největší přínosy.

Možnosti tréninku meditace na pobytech

Trénink meditace na pobytech je hluboká a intenzivní zkušenost, která umožňuje účastníkům ponořit se do meditační praxe a prostředí bez rušivých vlivů běžného života. Existují různé druhy meditačních pobytů, z nichž některé jsou zaměřeny na konkrétní meditační techniky nebo duchovní tradice.

1. Vipassana meditační pobyty

 • Vipassana je tradiční buddhistická meditační technika, která se zaměřuje na navození hlubokého soustředění a pozorování tělesných pocitů s cílem dosáhnout hlubšího poznání reality a osvícení.
 • Tyto pobyty jsou obvykle organizovány jako intenzivní kurzy trvající několik dní až několik týdnů. Účastníci se zavazují k přísnému režimu mlčení a meditaci po většinu dne, s krátkými přestávkami na odpočinek a jídlo.
 • Účastníci dostávají instrukce od zkušených meditátorů, kteří vedením a podporou pomáhají navodit hluboký meditační stav.
 • Cílem Vipassana meditačních pobytů je prohloubit meditační praxi, získat hlubší pochopení mentálního a fyzického fungování a dosáhnout stavu vnitřního klidu a osvícení.

2. Meditační pobyty v klášterech a ashramech

 • Kláštery a ashramy po celém světě nabízejí meditační pobyty, kde se účastníci mohou ponořit do duchovní praxe a prostředí.
 • Tyto pobyty v klášterech a ashramech mohou mít různou délku od několika dní po několik měsíců. Účastníci se zavazují k dodržování pravidel a rutiny klášterního života, která může zahrnovat modlitby, meditaci, práci a studium.
 • Účastníci mohou mít možnost učit se od zkušených mnichů, učitelů jógy nebo duchovních vůdců, kteří nabízejí rady a podporu v jejich duchovní praxi.
 • Cílem meditačních pobytů v klášterech a ashramech je prohloubit duchovní praxi, dosáhnout vnitřního poznání a posílit spojení s vlastním duchovním já.

3. Meditační pobyty ve venkovských rekreačních střediscích

 • Venkovská rekreační střediska a retreaty nabízejí meditační pobyty pro ty, kteří hledají klidnější prostředí, ale nechtějí se zavazovat k přísným pravidlům klášterního života.
 • Tyto meditační pobyty mohou nabízet různé typy meditací, jógy, cvičení mindfulness nebo terapeutických sezení v příjemném venkovském prostředí.
 • Účastníci mohou mít možnost učit se od různých instruktorů a terapeutů, kteří nabízejí různé meditační techniky a přístupy.

Podložka - místo, kde najdete chvíli být k sobě laskavý

Vědecké poznatky o meditaci

Vědecký výzkum o meditaci poskytuje stále rostoucí důkazy o pozitivních účincích této praxe na lidské tělo a mysl. Jedním z důležitých objevů v této oblasti je skutečnost, že pravidelná meditace může ovlivnit nejen naše subjektivní pocity a chování, ale také strukturu a funkci našeho mozku. Meditace má také přívětivý vliv na:

1. Změny v mozku

 • Neuroplasticita 
  Výzkumy ukazují, že pravidelná meditace může změnit strukturu mozku prostřednictvím procesu nazývaného neuroplasticita. To znamená, že mozky lidí, kteří pravidelně meditují, mohou vykazovat zvýšenou šedou hmotu v oblastech spojených s pamětí, soustředěním a emocionální regulací.

 • Změny v limbickém systému 
  Meditace může ovlivnit také limbický systém, který reguluje naše emoce a reakce na stres. Studie naznačují, že meditace může vést k menší aktivaci limbického systému během stresových situací, což může snížit úzkost a depresi.


2. Zlepšení kognitivních funkcí

 • Zvýšená pozornost a soustředění
  Meditace může zlepšit naši schopnost soustředit se a udržet pozornost na jednom místě. Studie ukazují, že lidé, co pravidelně meditují mají lepší výkony v úlohách vyžadujících pozornost a soustředění.

 • Zlepšená paměť 
  Některé výzkumy naznačují, že meditace může zlepšit funkci paměti a kognitivních schopností. Lidé, kteří pravidelně meditují, mohou mít lepší paměť a schopnost učení.

3. Ovlivnění emocionálního stavu

 • Snížení úrovně stresu
  Meditace je spojována se snížením hladiny stresových hormonů v těle, jako je kortizol. To může vést k lepšímu zvládání stresu a celkovému pocitu pohody.

 • Zlepšení emoční regulace
  Studie naznačují, že meditace může posílit naše schopnosti regulovat emocionální reakce a vyrovnávat se s negativními emocemi, jako je úzkost a deprese.

Závěr


Pamatujte, že klíčem k úspěchu při meditaci je pravidelnost a trpělivost. Začněte pomalu a postupně rozšiřujte svou praxi. Ať už si vyberete jakoukoliv techniku a druh meditace, např. koncentrační, mindfulness, vizuální, somatickou nebo metta, myslete na to, že benefity meditace jsou i vědecky podložené. Meditace mají pozitivní vliv na naše emoce a zvládání stresu, naší paměť, koncentraci. Pokud však svoji meditační cestu chcete vzít profesionálněji můžete vyzkoušet i některý z meditačních pobytů, kde si vyzkoušíte různé druhy meditace a především můžete posbírat spoustu tipů a zkušeností od odborníků a zkušených lektorů. 

Mimo jiné můžete svou meditaci přenést i do reálného života, například vědomá procházka se psem v lese, nebo si můžeme vyběhnout jen vy sami s vašimi myšlenkami. Meditace je cesta k hlubšímu poznání sebe sama a k větší harmonii s okolním světem. Teď už je to jen na vás začít.


Autor článku: Eliška

Jóga se stala součástí mého života už během střední školy a po několika letech jsem si prohloubila znalosti absolvováním kurzu lektorky. Když nejsem na podložce, toulám se po světě nebo trávím čas se svými nejbližšími. V Korkie se starám o marketing a prostřednictvím svých článků ukazuji nekonečnou rozmanitost jógy.